Rejestr zmian

Data i godzina Dział / Tytuł Osoba dokonująca zmian Opis
2019-10-18 10:43:46 Zamówienia Publiczne / Ogłoszenie nr 64448-N-2019 z dnia 2019-10-02: Przebudowa drogi w miejscowości Ziemiary Ewa Przybysz - Nowak Edycja artykułu
2019-10-17 14:59:56 2019 rok / OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy oleju opłowego lekkiego dla ZS-P w Bolimowie Ewa Przybysz - Nowak Publikacja artykułu
2019-10-17 13:27:27 Protokoły i nagrania z sesji Rady Gminy Bolimów - 2019 rok / Protokoły i nagrania z sesji Rady Gminy Bolimów - 2019 rok Ewa Przybysz - Nowak Edycja artykułu
2019-10-17 13:23:11 2019 rok / Zapytanie ofertowe nr 7/2019 na realizacje zadania pn. "Zakup sprzętu ratowniczego dla OSP z terenu Gminy Bolimów". Ewa Przybysz - Nowak Edycja artykułu
2019-10-17 08:27:39 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolimów na lata 2016-2032 / Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolimów na lata 2016-2032 Ewa Przybysz - Nowak Publikacja artykułu
2019-10-15 15:13:54 Informacje podstawowe / Informacje podstawowe Ewa Przybysz - Nowak Edycja artykułu
2019-10-14 17:37:06 2019 rok / Zapytanie ofertowe nr 8/2019 na realizację prac w ramach zadania pn."Remont boisk w kompleksie sportowym w Bolimowie". Ewa Przybysz - Nowak Edycja artykułu
2019-10-14 14:08:51 2019 rok / Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 6/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Ewa Przybysz - Nowak Publikacja artykułu
2019-10-14 12:23:59 Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolimów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 / Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolimów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026 Ewa Przybysz - Nowak Publikacja artykułu