Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wydaniu decyzji nr 6/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2019-10-14 14:08:51
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

2019-09-11 12:50:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Bolimów z dnia 1 lipca 2019 roku

2019-07-02 09:31:56
Obwieszczenie Wójta Gminy Bolimów o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Bolimów

2019-05-09 08:38:40
Obwieszczenie Wójta Gminy Bolimów o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2019-05-06 16:04:25