III Sesja Rady Gminy Bolimów - 28 grudnia 2018 r 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr III/13/2018 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów

Data: 2019-01-16 07:54:17 Rozmiar: 2.92M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/14/2018 w sprawie uchwalenia budżetu na 2019 rok

Data: 2019-01-16 07:55:12 Rozmiar: 7.58M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/15/2018 w sprawie przystąpienia Gminy Bolimów do konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II – transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności oraz wyrażenia zgody na przystąpienie do realizacji projektu pod nazwą „Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Bolimów”

Data: 2019-01-16 07:56:48 Rozmiar: 419.56k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/16/2018 w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021

Data: 2019-01-16 07:57:39 Rozmiar: 4.34M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/17/2018 w sprawie ustanowienia programu osłonowego w zakresie wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Data: 2019-01-16 07:58:56 Rozmiar: 727.19k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/18/2018 w sprawie : określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc udzieloną w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Data: 2019-01-16 07:59:32 Rozmiar: 405.79k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/19/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia pomocy w formie świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Data: 2019-01-16 08:02:37 Rozmiar: 367.75k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/20/2018 w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok

Data: 2019-01-16 08:03:18 Rozmiar: 1.04M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr III/21/2018 w sprawie przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok

Data: 2019-01-16 08:04:09 Rozmiar: 2.02M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 212
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Tarmanowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Tarmanowska
Czas wytworzenia: 2019-01-15 14:46:21
Czas publikacji: 2019-01-16 07:52:55
Data przeniesienia do archiwum : Brak