Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy oleju opłowego lekkiego dla ZS-P w Bolimowie

2019-10-17 14:59:56
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę gruntów rolnych

2019-10-01 10:37:36
Ogłoszenie o zamówieniu - "Rewitalizacja centrum miejscowości Bolimów poprzez uporządkowanie przestrzeni urbanistycznej w celu poprawy jego funkcjonalności i atrakcyjności"

2019-09-13 12:58:31
Ogłoszenie o zamówieniu - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Bolimów"

2019-07-25 15:00:20
Ogłoszenie o zamówieniu - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Bolimów"

2019-06-17 12:21:57
Ogłoszenie w sprawie przetargu na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Bolimów

2019-06-12 08:22:30
Ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych położonych w miejscowości Bolimów, gmina Bolimów

2019-04-04 12:59:57
Ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntów rolnych położonych w miejscowości Bolimów

2019-04-04 12:59:08
Ogłoszenie w sprawie przetargu nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Bolimów

2019-04-02 09:03:18
Ogłoszenie o zamówieniu - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe z terenu gminy Bolimów"

2019-02-25 17:30:22