II Sesja Rady Gminy Bolimów - 6 grudnia 2018 r. 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr II/3/2018 w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Oświaty, Wychowania, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy Bolimów oraz ustalenia jej składu osobowego

Data: 2018-12-24 10:42:06 Rozmiar: 159.87k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr II/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Bolimów

Data: 2018-12-24 10:42:15 Rozmiar: 136.14k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr II/2/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego oraz ustalenia składu osobowego Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Gminy Bolimów

Data: 2018-12-24 10:42:23 Rozmiar: 138.49k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr II/4/2018 w sprawie ustalenia przedmiotu działania Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Bolimów oraz ustalenia jej składu osobowego

Data: 2018-12-24 10:43:26 Rozmiar: 189.69k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr II/5/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Data: 2018-12-24 10:43:54 Rozmiar: 373.42k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr II/6/2018 w sprawie ustalenia dier oraz zwrotu kosztów podróży służbowych dla radnych Rady Gminy Bolimów

Data: 2018-12-24 10:44:33 Rozmiar: 445.37k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr II/7/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bolimów

Data: 2018-12-24 10:45:07 Rozmiar: 330.9k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr II/8/2018 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego

Data: 2018-12-24 10:45:46 Rozmiar: 302.11k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr II/9/2018 zmieniająca uchwałę NR XXIX/146/2018 Rady Gminy Bolimów z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania

Data: 2018-12-24 10:48:11 Rozmiar: 417.78k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Data: 2018-12-24 10:49:23 Rozmiar: 343.34k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data: 2018-12-24 10:50:03 Rozmiar: 1.15M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie zaliczenia dróg wewnętrznych w gminie Bolimów do kategorii dróg gminnych

Data: 2018-12-24 10:50:43 Rozmiar: 2.07M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 258
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Aleksandra Tarmanowska
Osoba odpowiedzialna za informację : Aleksandra Tarmanowska
Czas wytworzenia: 2018-12-24 10:34:59
Czas publikacji: 2019-01-16 11:34:06
Data przeniesienia do archiwum : Brak