Uchwały Rady Gminy 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XLV/250/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Data: 2018-10-01 16:44:16 Rozmiar: 1.51M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLV/251/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bolimów

Data: 2018-10-01 16:45:09 Rozmiar: 1.4M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLV/252/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XIII/5/04 Rady Gminy Bolimów z dnia 30 marca 2004 r. w sprawie zmiany nazwy Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Bolimowie oraz nadania statutu

Data: 2018-10-01 16:47:00 Rozmiar: 245.05k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLV/253/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLIII/243/2018 Rady Gminy Bolimów z dnia 6 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/175/2013 Rady Gminy Bolimów z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia podmiotu właściwego do realizacji zadania administracji publicznej w zakresie wspierania rodzin i systemu pieczy zastępczej

Data: 2018-10-01 16:49:25 Rozmiar: 397.03k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLV/254/2018 w sprawie rozpatrzenia skargi zawierającej zarzuty na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie

Data: 2018-10-01 16:50:28 Rozmiar: 128.92k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 164
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2018-10-01 16:40:43
Czas publikacji: 2018-10-01 16:40:43
Data przeniesienia do archiwum : Brak