Uchwały Rady Gminy 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XLIV/244/2018 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2018 rok

Data: 2018-09-06 12:58:53 Rozmiar: 829.51k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLIV/245/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części nieruchomości położonej w miejscowości Kurabka

Data: 2018-09-06 13:01:31 Rozmiar: 439.3k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLIV/246/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr ew. 218/3 położonej w Bolimowie pod tablicę reklamową

Data: 2018-09-06 13:03:36 Rozmiar: 459.83k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLIV/247/2018 w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Bolimów miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Data: 2018-09-06 13:05:49 Rozmiar: 564.68k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLIV/248/2018 w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Bolimów

Data: 2018-09-06 13:07:30 Rozmiar: 565.42k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLIV/249/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/227/2018 Rady Gminy Bolimów z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolimów w 2018 roku

Data: 2018-09-06 13:19:05 Rozmiar: 475.31k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 182
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2018-09-06 12:56:31
Czas publikacji: 2018-09-06 12:56:31
Data przeniesienia do archiwum : Brak