Uchwały Rady Gminy 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XLII/229/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za 2017 rok

Data: 2018-06-29 14:35:43 Rozmiar: 2.55M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLII/230/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2017

Data: 2018-06-29 14:44:09 Rozmiar: 434.7k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLII/231/2018 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Bolimów za rok 2017

Data: 2018-06-29 14:45:05 Rozmiar: 525.26k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLII/232/2018 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2018 rok

Data: 2018-06-29 14:46:53 Rozmiar: 3.81M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLII/233/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bolimów

Data: 2018-06-29 14:48:26 Rozmiar: 2.92M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLII/234/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Bolimów

Data: 2018-06-29 14:49:17 Rozmiar: 683.25k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLII/235/2018 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Bolimów zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Bolimów

Data: 2018-06-29 14:51:05 Rozmiar: 573.62k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLII/236/2018 w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Data: 2018-06-29 14:52:27 Rozmiar: 656.7k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLII/237/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Wola Szydłowiecka

Data: 2018-06-29 14:53:46 Rozmiar: 528.48k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLII/238/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w formie bezprzetargowej, nieruchomości położonej w miejscowości Wola Szydłowiecka

Data: 2018-06-29 14:55:05 Rozmiar: 580.89k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLII/239/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr ew. 218/2 położonej w Bolimowie pod tablicę reklamową

Data: 2018-06-29 14:56:24 Rozmiar: 556.25k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLII/240/2018 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr ew. 218/3 położonej w Bolimowie pod tablicę reklamową

Data: 2018-06-29 14:57:28 Rozmiar: 557.34k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLII/241/2018 w sprawie przekształcenia Przedszkola w Bolimowie poprzez zmianę siedziby przedszkola

Data: 2018-06-29 14:58:21 Rozmiar: 578.03k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 294
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2018-06-29 14:33:07
Czas publikacji: 2018-06-29 14:33:07
Data przeniesienia do archiwum : Brak