Uchwały Rady Gminy 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XL/210/2018 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania, terminu i sposobu rozliczenia wykorzystania dotacji

Data: 2018-03-08 10:45:49 Rozmiar: 3.21M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XL/211/2018 w sprawie zamiaru przekształcenia Przedszkola w Bolimowie poprzez zmianę siedziby przedszkola

Data: 2018-03-08 10:46:45 Rozmiar: 1.09M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XL/212/2018 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bolimów

Data: 2018-03-08 10:47:56 Rozmiar: 630.62k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XL/213/2018 zmieniająca Uchwałę Nr XXXVI/204/2017 Rady Gminy Bolimów z dnia 1 grudnia 2017r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Data: 2018-03-08 10:49:06 Rozmiar: 932.42k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XL/214/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środka trwałego stanowiącego własność Gminy Bolimów w drodze bezprzetargowej

Data: 2018-03-08 10:50:06 Rozmiar: 516.39k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XL/215/2018 w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych

Data: 2018-03-08 10:50:52 Rozmiar: 890.32k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XL/216/2018 w sprawie kierunków działania Wójta w zakresie negocjacji oraz przygotowania porozumień i analiz w celu realizacji inwestycji pod nazwą: "Węzeł Bolimów na Autostradzie A2"

Data: 2018-03-08 10:51:58 Rozmiar: 834.85k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XL/217/2018 w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody

Data: 2018-03-08 10:52:41 Rozmiar: 702.49k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XL/218/2018 w sprawie ustalenia wysokości diet dla przewodniczących organu wykonawczego jednostki pomocniczej - sołtysów

Data: 2018-03-08 10:53:25 Rozmiar: 555.1k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 313
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2018-03-08 10:43:05
Czas publikacji: 2018-03-08 10:43:05
Data przeniesienia do archiwum : Brak