Uchwały Rady Gminy 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XXXVI/193/2017 w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018

Data: 2018-01-26 10:45:59 Rozmiar: 624.55k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVI/194/2017 w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulicy

Data: 2018-01-26 10:51:52 Rozmiar: 929.82k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVI/195/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Ziemiary

Data: 2018-01-26 10:53:02 Rozmiar: 539.36k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVI/196/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wynajem lokalu użytkowego położonego w miejscowości Bolimów

Data: 2018-01-26 10:53:50 Rozmiar: 552.28k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVI/197/2017 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragment obrębu wsi Joachimów - Mogiły w granicach A-K

Data: 2018-01-29 11:54:10 Rozmiar: 830.06k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVI/198/2017 w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Bolimów

Data: 2018-01-26 10:55:25 Rozmiar: 2.49M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVI/199/2017 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Data: 2018-01-26 10:58:41 Rozmiar: 741.56k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVI/200/2017 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Data: 2018-01-26 11:01:02 Rozmiar: 839k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVI/201/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Data: 2018-01-26 11:02:02 Rozmiar: 727.79k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVI/202/2017 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego

Data: 2018-01-26 11:03:35 Rozmiar: 594.57k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVI/203/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

Data: 2018-01-26 11:05:18 Rozmiar: 3.8M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVI/204/2017 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok

Data: 2018-01-26 11:06:26 Rozmiar: 1.87M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 577
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2018-01-26 10:44:26
Czas publikacji: 2018-03-08 10:54:37
Data przeniesienia do archiwum : Brak