Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zapytanie ofertowe na dostawę hurtowego łącza internetowego oraz świadczenie usługi internetowej dla potrzeb projektu pn. "Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"

2019-01-08 15:02:41
Ogłoszenie w sprawie udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z wyłonieniem Wykonawcy na "Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie gminy Bolimów"

2019-01-07 17:53:24
Ogłoszenie w sprawie udzielenia zamówienia na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z wyłonieniem Wykonawcy na "Sporządzanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego na terenie gminy Bolimów"

2018-12-20 14:55:16
Zapytanie ofertowe na realizację usług polegających na "Sprawowaniu opieki nad bezdomnymi zwierzętami, pochodzącymi z terenu gminy Bolimów"

2018-12-20 13:49:19
Zapytanie ofertowe na dostawę hurtowego łącza internetowego oraz świadczenie usługi internetowej dla potrzeb projektu pn. "Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu"

2018-12-18 14:46:55
Zapytanie ofertowe na zakup paliw płynnych

2018-12-12 13:49:58
Decyzja Starosty Skierniewickiego dotycząca zmiany statutu Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej w osadzie Bolimów.

2018-12-12 13:18:51
Zapytanie ofertowe na odśnieżanie dróg gminnych oraz pozostających w zarządzie Gminy Bolimów dróg wewnętrznych w sezonie 2018 -2019

2018-11-16 11:18:38
Zapytanie ofertowe 9/2018 na wykonanie remontu pomieszczeń w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Bolimowie

2018-10-04 11:44:48
Zaproszenie do składania ofert na "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bolimowie"

2018-09-19 13:59:01