Uchwały Rady Gminy 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XXXIV/178/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Data: 2017-10-04 11:13:26 Rozmiar: 3.35M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIV/179/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bolimów na lata 2017 - 2025

Data: 2017-10-04 11:15:19 Rozmiar: 2.97M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIV/180/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Łasieczniki

Data: 2017-10-04 11:17:02 Rozmiar: 591.15k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIV/181/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonych w miejscowości Kurabka

Data: 2017-10-04 11:18:45 Rozmiar: 586.45k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIV/182/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Ziąbki

Data: 2017-10-04 11:20:10 Rozmiar: 549.19k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIV/183/2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolimów

Data: 2017-10-04 11:21:59 Rozmiar: 3.94M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIV/184/2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data: 2017-10-04 11:24:40 Rozmiar: 1.47M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 270
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2017-10-04 11:10:39
Czas publikacji: 2017-10-04 11:10:39
Data przeniesienia do archiwum : Brak