Uchwały Rady Gminy 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XXXIII/173/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Data: 2017-09-05 14:33:14 Rozmiar: 3.67M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIII/174/2017 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego

Data: 2017-09-05 14:34:30 Rozmiar: 510.43k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIII/175/2017 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, obowiązujących na terenie gminy Bolimów

Data: 2017-09-05 14:38:30 Rozmiar: 3.51M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIII/176/2017 w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości

Data: 2017-09-05 14:41:06 Rozmiar: 652.4k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIII/177/2017 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi skargi Adwokata Andrzeja Złocha - Pełnomocnika Jerzego Sosina na uchwałę nr XIV/70/2015 Rady Gminy Bolimów z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wraz z odpowiedzią na skargę

Data: 2017-09-05 14:48:32 Rozmiar: 815.21k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 484
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2017-09-05 14:29:44
Czas publikacji: 2017-09-05 14:29:44
Data przeniesienia do archiwum : Brak