Uchwały Rady Gminy 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XXXII/164/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za 2016 rok

Data: 2017-06-29 09:38:24 Rozmiar: 2.4M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXII/165/2017 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2016

Data: 2017-06-29 09:40:07 Rozmiar: 444.51k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXII/166/2017 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Bolimów za rok 2016

Data: 2017-06-29 09:41:16 Rozmiar: 524.09k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXII/167/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Data: 2017-06-29 09:42:53 Rozmiar: 2.31M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXII/168/2017 o zmianie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomników przyrody

Data: 2017-06-29 09:44:46 Rozmiar: 467.54k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXII/169/2017 w sprawie zniesienia statusu pomnika przyrody

Data: 2017-06-29 09:46:00 Rozmiar: 982.65k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXII/170/2017 w sprawie ustalenia wstępnej lokalizacji nowych przystanków komunikacyjnych

Data: 2017-06-29 09:47:18 Rozmiar: 981.3k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXII/171/2017 w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII/180/2013 Rady Gminy Bolimów z dnia 4 czerwca 2013 r., zmienionej uchwałą Nr III/12/2014 Rady Gminy Bolimów z dnia 12 grudnia 2014 roku oraz Nr V/20/2015 Rady Gminy Bolimów w dniu 28 stycznia 2015 roku w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, oraz warunków korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Bolimów

Data: 2017-06-29 09:51:06 Rozmiar: 2.37M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXII/172/2017 zmieniająca Uchwałę Nr XXV/126/2016 Rady Gminy Bolimów z dnia 25 listopada 2016 r. w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi

Data: 2017-06-29 09:53:22 Rozmiar: 471.25k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 423
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2017-06-29 09:34:10
Czas publikacji: 2017-06-29 09:34:10
Data przeniesienia do archiwum : Brak