Uchwały Rady Gminy 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XXX/156/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Data: 2017-05-04 11:42:23 Rozmiar: 3.43M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXX/157/2017 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bolimów na lata 2017 - 2025

Data: 2017-05-04 11:46:48 Rozmiar: 3.36M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXX/158/2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej

Data: 2017-05-04 11:48:06 Rozmiar: 513.5k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXX/159/2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolimów w 2017 roku

Data: 2017-05-04 11:51:19 Rozmiar: 3.63M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXX/160/2017 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolimów, fragment obszaru wsi Kolonia Wola Szydłowiecka

Data: 2017-05-04 11:54:47 Rozmiar: 3.2M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXX/161/2017 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIX/151/2017 Rady Gminy Bolimów z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do przedszkola, dla którego Gmina Bolimów jest organem prowadzącym

Data: 2017-05-04 11:56:40 Rozmiar: 533.1k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 502
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2017-05-04 11:39:18
Czas publikacji: 2017-05-04 11:39:18
Data przeniesienia do archiwum : Brak