Zbiorcza informacja o petycjach za 2017 rok 

 

 

Nr petycji Data złożenia Wnioskodawca Przedmiot petycji Skan odpowiedzi
1/2017 09.05.2017r. Szulc-Efekt Sp. z o.o. Przystąpienie gminy do konkursu w ramach programu "Podwórko Talentów NIVEA"  
2/2017 10.07.2017r.

Szulc-Efekt Sp. z o.o.

Współwnioskodawca: Wiarygodna Firma Sp. z o.o.

Utworzenie na stronie internetowej gminy zakładki "wiarygodna firma"  
3/2017 04.09.2017r. Szulc-Efekt Sp. z o.o. Dokonanie przez dyrekcję szkoły wewnętrznej analizy stanu faktcznego, w przedmiocie kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych w szkołach  
 

Liczba odwiedzin : 323
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2017-04-24 13:35:39
Czas publikacji: 2017-09-18 15:20:09
Data przeniesienia do archiwum : Brak