Uchwały Rady Gminy 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XXIX/145/2017 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2017 rok

Data: 2017-03-22 14:30:13 Rozmiar: 1.82M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIX/146/2017 w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Data: 2017-03-22 14:35:05 Rozmiar: 2.16M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIX/147/2017 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Bolimów w 2017 roku

Data: 2017-03-22 14:36:57 Rozmiar: 3.53M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIX/148/2017 w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie przez Gminę Bolimów zadań z zakresu administracji rządowej dotyczącego utrzymania grobów i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Bolimów

Data: 2017-03-22 14:38:47 Rozmiar: 564.12k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIX/149/2017 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr ew. 218/3 położonej w Bolimowie pod tablicę reklamową

Data: 2017-03-22 14:40:23 Rozmiar: 568.97k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIX/150/2017 w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego

Data: 2017-03-22 14:41:57 Rozmiar: 2.03M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIX/151/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do przedszkola, dla którego Gmina Bolimów jest organem prowadzącym

Data: 2017-03-22 14:43:14 Rozmiar: 695.26k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIX/152/2017 w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Bolimów jest organem prowadzącym

Data: 2017-03-22 14:44:37 Rozmiar: 846.99k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIX/153/2017 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolimów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017 rok

Data: 2017-03-22 14:47:21 Rozmiar: 2.96M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIX/154/2017 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Bolimów na rok budżetowy 2018 środków stanowiących fundusz sołecki

Data: 2017-03-22 14:48:37 Rozmiar: 527.38k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXIX/155/2017 w sprawie ustanowienia kierunków działania Wójta Gminy Bolimów w związku z realizacją zjazdu z autostrady A-2

Data: 2017-03-22 14:49:49 Rozmiar: 624.82k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 404
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2017-03-22 14:28:49
Czas publikacji: 2017-03-22 14:28:49
Data przeniesienia do archiwum : Brak