Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Bolimów"

2017-12-06 10:12:39
Ogłoszenie o zamówieniu - "Dowóz uczniów do szkół na terenie gm. Bolimów w 2018 r."

2017-12-05 10:41:16
Ogłoszenie o zamówieniu - "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Bolimów"

2017-10-23 13:18:56
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Ziemiary

2017-10-18 08:11:42
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Bolimów

2017-10-18 08:09:30
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na wykonanie zamówienia publicznego pn. „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy Bolimów oraz na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań finansowych”

2017-09-21 13:39:37
Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane - "Budowa stacji ujmowania i uzdatniania wody w Huminie"

2017-09-15 14:32:34
Ogłoszenie o przetargu ograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Łasieczniki

2017-09-06 10:55:43
Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w miejscowości Ziemiary

2017-07-28 08:55:42
Ogłoszenie o zamówieniu na dostawę - "Zakup samochodu pożarniczego lekkiego dla OSP Bolimów"

2017-06-30 10:52:24