Wysokości dotacji 

 

 

 

Załączniki

Miesięczne stawki dotacji, określone w oparciu o kwoty subwencji oświatowej, obowiązujące w 2017 r. na jednego ucznia szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne niż Gmina Bolimów osoby prawne i fizyczne

Data: 2017-02-03 11:56:37 Rozmiar: 359.86k Format: .pdf Pobierz

Miesięczne kwoty dotacji określone w oparciu o planowane na rok 2017 wydatki bieżące przewidziane na jednego ucznia w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bolimów na jednego ucznia publicznych szkół podstawowych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inne niż Gmina Bolimów osoby prawne i fizyczne

Data: 2017-02-03 11:59:20 Rozmiar: 358.27k Format: .pdf Pobierz

Aktualizacja miesięcznej kwoty dotacji określonej w oparciu o planowane na rok 2017 wydatki bieżące przewidziane na jednego ucznia w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bolimów na jednego ucznia publicznych szkół podstawowych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inne niż Gmina Bolimów osoby prawne i fizyczne

Data: 2017-03-24 10:33:03 Rozmiar: 186.61k Format: .pdf Pobierz

Statystyczna liczba uczniów szkół podstawowych i przedszkoli ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej wg stanu na 30-09-2016 r.

Data: 2017-04-05 12:33:03 Rozmiar: 291.79k Format: .pdf Pobierz

Aktualizacja miesięcznej stawki dotacji, określonej w oparciu o kwoty subwencji oświatowej, obowiązującej w 2017 r. na jednego ucznia szkół i przedszkoli prowadzonych przez inne niż Gmina Bolimów osoby prawne i fizyczne

Data: 2017-04-27 10:38:35 Rozmiar: 370.73k Format: .pdf Pobierz

Aktualizacja statystycznej liczby uczniów szkół podstawowych i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Bolimów ustalona na podstawie danych systemu informacji oświatowej: suma 2/3 wg. stanu na 30-09-2016 r. i 1/3 wg. stanu na 30-09-2017 r.

Data: 2017-11-03 14:54:48 Rozmiar: 332.07k Format: .pdf Pobierz

Aktualizacja miesięcznej kwoty dotacji określonej w oparciu o planowane na rok 2017 wydatki bieżące przewidziane na jednego ucznia w publicznych szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Bolimów na jednego ucznia publicznych szkół podstawowych i niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez inne niż Gmina Bolimów osoby prawne i fizyczne

Data: 2017-11-03 14:55:57 Rozmiar: 368.63k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 428
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2017-02-03 11:54:13
Czas publikacji: 2017-11-03 14:47:30
Data przeniesienia do archiwum : Brak