Uchwały Rady Gminy 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XXVII/139/2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów na lata 2017 - 2025

Data: 2017-02-01 12:27:53 Rozmiar: 6.1M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXVII/140/2017 w sprawie uchwalenia budżetu na 2017 rok

Data: 2017-02-01 12:39:40 Rozmiar: 16.6M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXVII/141/2017 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolimów

Data: 2017-02-01 12:43:41 Rozmiar: 4.33M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXVII/142/2017 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w formie bezprzetargowej, nieruchomości położonej w miejscowości Joachimów - Mogiły

Data: 2017-02-01 12:58:42 Rozmiar: 588.8k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXVII/143/2017 w sprawie przyjęcia Programu Rewitalizacji Gminy Bolimów na lata 2017 - 2023

Data: 2017-02-01 12:59:56 Rozmiar: 670.42k Format: .pdf Pobierz

Program Rewitalizacji Gminy Bolimów na lata 2017 - 2023

Data: 2017-02-01 13:08:51 Rozmiar: 37.06M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 457
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2017-02-01 12:24:48
Czas publikacji: 2017-02-01 12:24:48
Data przeniesienia do archiwum : Brak