Uchwały Rady Gminy 

 

 

 

Załączniki

Uchwała Nr XXVI/133/2016 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2016 rok

Data: 2017-01-04 13:00:40 Rozmiar: 1.65M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXVI/134/2016 w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków

Data: 2017-01-04 13:01:02 Rozmiar: 888.25k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXVI/135/2016 w sprawie przyjęcia "Regulaminu finansowania zadań z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolimów"

Data: 2017-01-04 13:03:08 Rozmiar: 2.28M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXVI/136/2016 w sprawie przyjęcia "Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolimów na lata 2016-2032"

Data: 2017-01-04 13:06:59 Rozmiar: 785.37k Format: .pdf Pobierz

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bolimów na lata 2016 - 2032

Data: 2017-01-04 13:13:39 Rozmiar: 24.04M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXVI/137/2016 w sprawie przystąpienia do partnerstwa w projekcie pn.: "Utworzenie zintegrowanego systemu zarządzania usługami administracyjnymi" przewidzianym do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój Działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne

Data: 2017-01-04 13:17:08 Rozmiar: 450.86k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXVI/138/2016 w sprawie określenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego poza czasem przeznaczonym na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieci w wieku do lat 5

Data: 2017-01-04 13:18:51 Rozmiar: 563.9k Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 361
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2017-01-04 12:53:18
Czas publikacji: 2017-01-04 12:53:18
Data przeniesienia do archiwum : Brak