Wniosek o nadanie numeru PESEL 

 

 

Wniosek o nadanie numeru PESEL

 

Liczba odwiedzin : 897
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2015-03-02 12:29:03
Czas publikacji: 2015-03-02 14:11:44
Data przeniesienia do archiwum : Brak