Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Składanie oświadczeń przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne

2019-02-04 17:37:43
Wysokość cen i stawek opłat zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków

Urząd Gminy w Bolimowie informuje, że z dniem 24 października 2018 roku wchodzą w życie taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ustalone przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie decyzją WA.RET.070.1.230.4.2018.

2018-10-17 10:14:33
Ogłoszenie o wysokości cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i za odprowadzane ścieki, obowiązujących na terenie gminy Bolimów przy rozliczeniach w okresie od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.

2017-09-06 14:17:05
Ogłoszenie o wysokości cen i stawek opłat za dostarczoną wodę i za odprowadzane ścieki, obowiązujących na terenie gminy Bolimów przy rozliczeniach w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.

2017-09-06 14:00:15