Selektywna zbiórka odpadów 

 

 

Do żółtego worka:

Wrzucamy (czyste):

Nie wrzucamy:

Butelki typu PET – należy zgnieść

Styropianu

Plastikowe opakowania, pojemniki po środkach czystości

Opakowań po farbach, chemikaliach

Folie, woreczki foliowe, reklamówki

 

Drobny złom metalowy (puszki metalowe i aluminiowe)

Makulatura (gazety, książki, kartony)

 

Do zielonego worka:

Wrzucamy (czyste):

Nie wrzucamy:

Opakowania szklane bezbarwne i kolorowe tj. butelki, słoiki itp. (wolne od zanieczyszczeń metalami i tworzywami)

Luster i szkła zbrojonego

Fajansu i porcelany

Lamp jarzeniowych

Stłuczki szklanej

Szkła nietłukącego typu DURALEX, ARCOROC, VERECO


Dla nieruchomości nie posiadających kompostownika, zbiórka odpadów biodegradowalnych od stycznia 2014 r. będzie prowadzona w systemie kontenerowym.

Odpady te należy wrzucać do dwóch kontenerów ustawionych:

1.      przy Urzędzie Gminy w Bolimowie

2.      przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Bolimowie.

Odpady biodegradowalne są przekazywane przez firmę EKO SERWIS Sp. z o. o do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Krzyżanówku.

Każdą nieruchomość należy zaopatrzyć w kosz, do którego wrzucamy odpady zmieszane, nie dające się wysegregować.
 

Do kosza nie wrzucamy:

-          przeterminowanych leków,

-          zużytych akumulatorów i baterii,

-          świetlówek.

Przeterminowane leki można oddać za darmo w aptekach w Bolimowie, natomiast zużyte baterie należy wrzucać do specjalnych pojemników w Urzędzie Gminy w Bolimowie oraz w Gminnym Ośrodku Kultury, bądź w innych punktach zbiórki baterii.

 

W siedzibie firmy EKO SERWIS Sp. z o.o.  pod adresem ul. Nadbzurzańska 1/3, 99-400 Łowicz można oddać: 

 

-          zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (w małych ilościach)

-          zużyte świetlówki

Większe ilości w/w zużytego sprzętu będą odbierane w trakcie zorganizowanej przez gminę zbiórki. O terminie  zbiórki i jej sposobie mieszkańcy będą powiadamiani z wyprzedzeniem w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

Odpady wielkogabarytowe tj. meble (szafy, stoły, krzesła, sofy, komody), dywany, wózki dziecięce, materace, pierzyny, rowery, zabawki dużych rozmiarów będą odbierane raz w roku. O terminie  zbiórki i jej sposobie mieszkańcy będą powiadamiani z wyprzedzeniem w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

W miejscowościach Bolimów, Humin oraz Joachimów – Mogiły jest prowadzona zbiórka odpadów w systemie „gniazdowym”. Pojemniki przeznaczone są na szkło oraz na plastik. 

 

 

Liczba odwiedzin : 2145
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Mońka
Czas wytworzenia: 2014-02-04 15:04:07
Czas publikacji: 2018-03-09 14:22:22
Data przeniesienia do archiwum : Brak