Uchwała Nr XII/77/07 Rady Gminy Bolimów z dnia 29 listopada 2007 r. 

 

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolimów dla fragmentu obszaru miejscowości Bolimów

Załącznik graficzny Nr 1

 

 

Liczba odwiedzin : 1148
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Mońka
Czas wytworzenia: 2013-11-20 14:12:46
Czas publikacji: 2013-11-20 14:13:46
Data przeniesienia do archiwum : Brak