Informacja o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych 

 

 

 Urząd Gminy w Bolimowie informuje, iż w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r. poz. 1407) wprowadzono szereg ułatwień dla obywateli w realizacji obowiązku meldunkowego obejmującego między innymi:

  • Zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli EFTA-stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;
  • Likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
  • Likwidację obowiązków właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;
  • Wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika;
  • Wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;
  • Wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli EFTA – stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;
  • Odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;
  • Wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.

 Powyższe zmiany obowiązują od dnia 31.12.2012 r.

 

 

Liczba odwiedzin : 1078
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Mońka
Czas wytworzenia: 2013-05-16 07:48:23
Czas publikacji: 2013-05-16 12:39:11
Data przeniesienia do archiwum : Brak