Wyniki badań wody 

 

 

Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia z wodociągu Kolonia Wola Szydłowiecka - 06.03.2013 r.


Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia z wodociągu Bolimów – 13.03.2013 r.


Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia z wodociągu Kolonia Wola Szydłowiecka - 16.05.2013 r.


Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia z wodociągu Bolimów - 16.05.2013 r.


Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia z wodociągu Kolonia Wola Szydłowiecka - 26.08.2013 r.


Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia z wodociągu Bolimów - 26.08.2013 r.


Decyzja stwierdzająca przydatność wody do spożycia z wodociągu Bolimów – 17.12.2013 r.

 

 

Liczba odwiedzin : 990
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Mońka
Czas wytworzenia: 2013-03-20 08:09:48
Czas publikacji: 2013-03-20 14:09:09
Data przeniesienia do archiwum : Brak