Uchwały Rady Gminy dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

 

 

Uchwała Nr XIV/70/2015 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe


Uchwała Nr XIV/71/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty


Uchwała Nr XIV/72/2015 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XXVII/150/2012 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Uchwała Nr XXVII/151/2012 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych


Uchwała Nr XXVII/152/2012 w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części


Uchwała Nr XIX/101/2016 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XXVIII/159/2012 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolimów

 

Załączniki

Uchwała Nr XXXVI/200/2017 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Data: 2018-03-08 11:05:28 Rozmiar: 839k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVI/199/2017 w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz przez właścicieli nieruchomości za usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

Data: 2018-03-08 11:04:02 Rozmiar: 741.56k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVI/201/2017 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Data: 2018-03-08 11:07:12 Rozmiar: 727.79k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXVII/206/2017 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data: 2018-03-08 11:09:09 Rozmiar: 2.53M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr IV/24/2019 w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolimów

Data: 2019-05-16 11:23:10 Rozmiar: 664.75k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data: 2019-05-16 11:24:43 Rozmiar: 1.15M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XLVII/261/2018 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty

Data: 2019-05-16 11:28:23 Rozmiar: 360k Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIV/184/2017 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Data: 2019-05-16 11:32:18 Rozmiar: 1.47M Format: .pdf Pobierz

Uchwała Nr XXXIV/183/2017 Rady Gminy Bolimów z dnia 29 września 2017 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bolimów

Data: 2019-05-30 14:10:32 Rozmiar: 3.94M Format: .pdf Pobierz
Liczba odwiedzin : 7022
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Paulina Mońka
Czas wytworzenia: 2013-01-07 09:56:22
Czas publikacji: 2019-05-30 14:04:52
Data przeniesienia do archiwum : Brak