Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolimów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026" wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolimów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026"

2019-04-10 09:09:20
Projekt Statutów Sołectw Gminy Bolimów

2019-03-11 11:43:39
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolimów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026" wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko dla "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolimów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026"

2018-12-19 14:14:55
Ogłoszenie Wójta Gminy Bolimów o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Bolimów

Ogłoszenie Wójta Gminy Bolimów o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Bolimów w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolimów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

2018-11-30 14:31:39
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolimów na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026"

2018-10-19 13:53:31
Ogłoszenie Wójta Gminy Bolimów

Ogłoszenie Wójta Gminy Bolimów o konsultacjach projektu uchwały Rady Gminy Bolimów w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolimów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.

2018-03-01 14:31:04
Konsultacje projektu "Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w zakresie działalności pożytku publicznego na 2017 rok"

2016-11-16 13:57:55
Zarządzenia Wójta Gminy Bolimów

2015-02-25 14:58:35