Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolimów 

 

 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolimów - tekst

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Bolimów - mapa


 

Liczba odwiedzin : 8472
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2011-04-01 10:05:16
Czas publikacji: 2011-04-01 12:59:21
Data przeniesienia do archiwum : Brak