Zespół interdyscyplinarny 

 

 

       W dniu 1 sierpnia 2010 r. weszła w życie znowelizowana ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. Wzmacnia ona ochronę ofiar przemocy, m.in. przez skuteczniejszą niż dotychczas możliwość izolacji sprawców od ofiar przemocy, przez np. wydanie zakazu zbliżania i nakazu opuszczenia przez sprawcę wspólnego mieszkania.

Nakaz opuszczenia domu i zakaz zbliżania się do ofiary może wydać prokurator na etapie postępowania przygotowawczego. Niestety policja nie dostała uprawnień do wydania nakazu opuszczenia przez sprawcę lokalu i zakazu zbliżania się do ofiary.

Ustawa wprowadza ponadto bezpłatną obdukcję, zobowiązuje gminy do udzielenia pomocy ofierze, która nie ma tytułu prawnego do mieszkania, w którym zamieszkiwała ze sprawcą.

Nowelizacja uprawnia pracowników socjalnych do interweniowania, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie dziecka. Decyzja ta musi być podejmowana wspólnie z funkcjonariuszem policji i przedstawicielem służby zdrowia. Daje także rodzicom prawo do odwołania się od tej decyzji.

W przypadku zabrania dziecka z domu w sytuacji zagrożenia jego życia, sąd rodzinny musi niezwłocznie, w trybie 24-godzinnym, podjąć decyzję o jego dalszych losach; w takim samym trybie ma być także rozpatrywane odwołanie rodziców.

Wprowadza także wymóg tworzenia w każdej gminie zespołów interdyscyplinarnych złożonych z przedstawicieli służb zajmujących się przeciwdziałaniem przemocy.


 

 

Liczba odwiedzin : 6564
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2011-03-29 11:23:05
Czas publikacji: 2011-03-29 12:57:37
Data przeniesienia do archiwum : Brak