Dostęp do informacji nie ogłoszonych w Biuletynie Informacji Publicznej 

 

 

      Informacje publiczne nie zamieszczone na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.), udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

      Udostępnienie informacji na wniosek złożony w Urzędzie Gminy w Bolimowie następuje nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja nie może być udostępniona w tym terminie wnioskodawca zostaje powiadomiony o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim informacja ta zostanie udostępniona, nie dłuższym jednak niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku. Informacja może być udostępniona w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku, jeżeli jej udzielenie jest możliwe niezwłocznie.

 

 

Załączniki

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Data: 2019-07-16 12:09:50 Rozmiar: 33.5k Format: .doc Pobierz
Liczba odwiedzin : 7880
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2010-06-22 11:21:52
Czas publikacji: 2019-07-16 12:08:52
Data przeniesienia do archiwum : Brak