Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku 

 

 

Obowiązek prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w Biuletynie Informacji Publicznej wynika z ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.).

Wykaz stanowi zbiór kart informacyjnych opisujących poszczególne dokumenty oraz miejsce przechowywania danego dokumentu.

Karty typu A

Karty typu B

Karty typu C

Karty typu D

Karty typu E

Karty typu F

Karty typu G

Karty typu H

Karty typu I

Osoba do kontaktów: Magdalena Psarska tel. 46/838-03-05
 

 

Liczba odwiedzin : 7382
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2010-05-18 09:05:37
Czas publikacji: 2010-05-18 14:05:27
Data przeniesienia do archiwum : Brak