Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Gminy w Bolimowie 

 

 

 ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
URZĘDU GMINY W BOLIMOWIE

Elektroniczna skrzynka podawcza ESP umożliwia złożenie dokumentu do Urzędu za pośrednictwem internetu. 

W celu złożenia wniosku konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (konto jest bezpłatne), dostępnej na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Procedura zakładania konta i logowania  znajduje się w
instrukcji użytkownika.
Następnie należy przejść do katalogu usług i wybrać urząd, do którego chcemy przesłać dokument.

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

1.       Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2.       Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy Urzędu (7.30-15.30) do Sekretariatu Urzędu Gminy w Bolimowie (pokój nr 15) mieszczącego się przy ul. Łowickiej 9, na następujących nośnikach danych:
a)       dyskietka 1,44 MB
b)       pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c)       płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1.       Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes
2.       Akceptowalne formaty załączników to:
a)       DOC, RTF
b)       XLS
c)       CSV
d)       TXT
e)       GIF, TIF, BMP, JPG
f)        PDF
g)       ZIP
3.      Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.
4.       Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
 
 

Liczba odwiedzin : 11511
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2008-08-05 11:10:53
Czas publikacji: 2008-08-05 14:38:25
Data przeniesienia do archiwum : Brak