Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolimów oraz Plan Gospodarki Odpadami na lata 2007-2014 

 

 

Uchwała Nr XI/73/07 Rady Gminy Bolimów w sprawie zatwierdzenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Bolimów do roku 2014, którego integralną część składową stanowi Plan Gospodarki Odpadami na lata 2007-2014

Załącznik do Uchwały Nr XI/73/07 - Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bolimów  

Załącznik do Uchwały Nr XI/73/07 - Plan Gospodarki Odpadami na lata 2007-2014

 

 

Liczba odwiedzin : 11381
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2008-06-26 11:13:56
Czas publikacji: 2008-06-26 14:28:03
Data przeniesienia do archiwum : Brak