Tryb załatwienia sprawy 

 

 

Urząd Stanu Cywilnego w Bolimowie, ul. Łowicka 9
Kierownik USC – mgr inż. Stanisław Linart
Zastępca Kierownika USC – mgr Iwona Furmańczyk

pok. nr 14, tel. 46 819 50 92, fax 838 03 86

Akt urodzenia sporządza się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca urodzenia dziecka (nie w miejscu zamieszkania rodziców). Urodzenie dziecka należy zgłosić w ciągu 14 dni od dnia urodzenia.
Jeżeli dziecko urodziło się martwe, zgłoszenie takiego zdarzenia powinno nastąpić w ciągu 3 dni. Do zgłoszenia urodzenia dziecka obowiązani są w kolejności:


1. ojciec,
2. matka, jeżeli jej stan zdrowia na to pozwala,
3. lekarz lub położna obecna przy porodzie.

Zgłoszenie faktu urodzenia nie polega tylko na stawieniu się osoby zobowiązanej do dokonania tej czynności w USC i oświadczeniu, że urodziło się dziecko. Powinna ona przedstawić dokumenty, które stanowią podstawę sporządzenia aktu urodzenia. 
 


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 161, poz. 1688)


Opłata skarbowa

Samo sporządzenie aktu urodzenia jest zwolnione z opłaty skarbowej. Bezpośrednio po sporządzeniu aktu rodzice dziecka otrzymują 3 egzemplarze odpisów aktu urodzenia, które są również wolne od opłaty skarbowej.

 

Liczba odwiedzin : 9543
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2008-06-05 13:00:12
Czas publikacji: 2008-06-05 13:52:11
Data przeniesienia do archiwum : Brak