Opłata skarbowa 

 

 

Opłata skarbowa

Opłaty skarbowe pobierane przez Urząd Stanu Cywilnego w związku w zawieraniem małżeństw :

- od sporządzenia aktu małżeństwa – 84 zł

- zezwolenie na zawarcie małżeństwa w art.4 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego   
  – 39 zł

- zaświadczenie stwierdzające, ze obywatel polski lub zamieszkały na terytorium
  Rzeczypospolitej Polskiej cudzoziemiec niemający obywatelstwa żadnego
  państwa zgodnie z prawem polskim, może zawrzeć małżeństwo za granicą – 38 zł

- odpis skrócony aktu stanu cywilnego – 22 zł

- odpis zupełny stanu cywilnego – 33 zł

 

 

Liczba odwiedzin : 1828
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2008-06-05 12:44:09
Czas publikacji: 2008-06-05 13:29:16
Data przeniesienia do archiwum : Brak