Podstawa prawna 

 

 

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 29 września 1986 r. Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jednolity z 2004 r., Dz. U. Nr 161, poz. 1688)

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 października 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad sporządzania aktów stanu cywilnego, sposobu prowadzenia ksiąg stanu cywilnego, ich kontroli, przechowywania i zabezpieczenia oraz wzorów aktów stanu cywilnego, ich odpisów, zaświadczeń i protokołów (Dz. U. Nr 136, poz. 884 z późn. zm.).

Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 1964 r. Nr 9 poz.59)

KONKORDAT między Stolicą Apostolską i Rzeczpospolitą Polską, podpisany w Warszawie dnia 28 lipca 1993 r.(Dz. U. z 1998 r. Nr 51 poz.318)

Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity z 2004 r. Nr 253, poz. 2532 z późn. zm.) – od 1 stycznia 2006 r. – ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635)

 

 

Liczba odwiedzin : 1750
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Królik
Czas wytworzenia: 2008-06-05 12:39:23
Czas publikacji: 2008-06-05 13:28:28
Data przeniesienia do archiwum : Brak