Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bolimów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2018 rok

2019-06-11 11:01:08
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2019-04-24 09:28:51
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Bolimów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za 2017 rok

2018-07-18 12:15:51
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2018-07-05 11:49:51
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2017-05-19 13:27:26
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2016-07-21 13:50:10
Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Bolimów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2015 rok

2016-07-12 15:42:21
Informacja o rozstrzygnięciu konkursu - 2015 r.

2016-06-13 15:42:58
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2016-04-25 15:49:05
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego

2015-03-09 14:47:28