Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XXIII/114/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok


Uchwała Nr XXIII/115/2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bolimów na lata 2016 - 2022


Uchwała Nr XXIII/116/2016 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego


Uchwała Nr XXIII/117/2016 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości nr ew. 447 położonej w miejscowości Bolimów


Uchwała Nr XXIII/118/2016 w sprawie zmiany Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Bolimów na lata 2014 - 2018

 

Liczba odwiedzin : 328
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2016-10-04 10:09:05
Czas publikacji: 2016-12-09 10:08:45
Data przeniesienia do archiwum : Brak