Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XXII/111/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok


Uchwała Nr XXII/112/2016 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Bolimów na lata 2016 - 2018


Uchwała Nr XXII/113/2016 w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków, obowiązujących na terenie gminy Bolimów

 

Liczba odwiedzin : 329
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2016-09-08 11:00:11
Czas publikacji: 2016-12-09 10:08:31
Data przeniesienia do archiwum : Brak