Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XIV/65/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości


Uchwała Nr XIV/66/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości oraz deklaracji na podatek od nieruchomości


Uchwała Nr XIV/67/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o lasach i deklaracjach na podatek leśny


Uchwała Nr XIV/68/2015 w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016


Uchwała Nr XIV/69/2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych


Uchwała Nr XIV/70/2015 w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe


Uchwała Nr XIV/71/2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty


Uchwała Nr XIV/72/2015 w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi


Uchwała Nr XIV/73/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania


Uchwała Nr XIV/74/2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego oraz ustalenia trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania


Uchwała Nr XIV/75/2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Skierniewickiego


Uchwała Nr XIV/76/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok


Uchwała Nr XIV/77/2015 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 rok


Uchwała Nr XIV/78/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok

 

Liczba odwiedzin : 460
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2015-11-24 13:17:54
Czas publikacji: 2016-12-09 10:05:19
Data przeniesienia do archiwum : Brak