Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XV/79/2015 w sprawie ustalenia przedmiotu działania stałej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Przestrzegania Porządku i Bezpieczeństwa Publicznego Rady Gminy Bolimów oraz ustalenia jej składu liczbowego i osobowego


Uchwała Nr XV/80/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok


Uchwała Nr XV/81/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bolimów na lata 2015 - 2019


Uchwała Nr XV/82/2015 w sprawie określenia wysokości dziennych stawek opłaty targowej


Uchwała Nr XV/83/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w formie bezprzetargowej, nieruchomości położonej w miejscowości Joachimów - Mogiły na rzecz jej użytkowników wieczystych


Uchwała Nr XV/84/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w drodze bezprzetargowej, nieruchomości położonej w miejscowości Łasieczniki

 

Liczba odwiedzin : 385
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2016-01-04 12:15:52
Czas publikacji: 2016-12-09 10:05:45
Data przeniesienia do archiwum : Brak