Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XIII/60/2015 w sprawie zmiany w budżecie gminy na 2015 rok


Uchwała Nr XIII/61/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości rolnej położonej w miejscowości Łasieczniki


Uchwała Nr XIII/62/2015 w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Bolimów z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok


Uchwała Nr XIII/63/2015 w sprawie wyboru ławnika sądowego na kadencję 2016 - 2019


Uchwała Nr XIII/64/2015 w sprawie przystąpienia do działań mających na celu powołanie Parku Kulturowego pn. "Pole bitwy nad Rawką - w hołdzie ofiarom wojny"

 

Liczba odwiedzin : 409
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2015-11-04 12:53:32
Czas publikacji: 2016-12-09 10:04:24
Data przeniesienia do archiwum : Brak