Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XII/57/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok


Uchwała Nr XII/58/2015 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Bolimów na lata 2015 - 2019


Uchwała Nr XII/59/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie części działki nr ew. 218/3 położonej w Bolimowie pod tablicę reklamową

 

Liczba odwiedzin : 407
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2015-10-06 09:56:33
Czas publikacji: 2016-12-09 10:04:09
Data przeniesienia do archiwum : Brak