Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XX/103/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie za 2015 rok


Uchwała Nr XX/104/2016 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za rok 2015


Uchwała Nr XX/105/2016 w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Bolimów za rok 2015


Uchwała Nr XX/106/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok


Uchwała Nr XX/107/2016 w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Bolimów"


Uchwała Nr XX/108/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr ew. 78 położonej w miejscowości Ziemiary


Uchwała Nr XX/109/2016 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości nr ew. 81 położonej w miejscowości Ziemiary

 

Liczba odwiedzin : 364
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2016-06-15 09:42:15
Czas publikacji: 2016-12-09 10:07:51
Data przeniesienia do archiwum : Brak