Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr X/47/2015 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok


 Uchwała Nr X/48/2015 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż, w formie bezprzetargowej, nieruchomości położonej w miejsowości Joachimów - Mogiły, gmina Bolimów, na rzecz jej użytkowników wieczystych


 Uchwała Nr X/49/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragment obrębu wsi Kolonia Bolimowska - Wieś


 Uchwała Nr X/50/2015 w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019

 

Liczba odwiedzin : 576
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2015-08-06 10:01:39
Czas publikacji: 2016-12-09 10:03:18
Data przeniesienia do archiwum : Brak