Uchwały Rady Gminy 

 

 

 Uchwała Nr VIII/32/2015 w sprawie przystąpienia Gminy Bolimów do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - "GNIAZDO" z siedzibą w Skierniewicach w okresie programowania 2014 - 2020


 Uchwała Nr VIII/33/2015 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok


 Uchwała Nr VIII/34/2015 w sprawie zmiany Uchwały Nr VI/22/2015 Rady Gminy Bolimów z dnia 10 marca 2015 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji dzieci do przedszkola, dla którego Gmina Bolimów jest organem prowadzącym


 Uchwała Nr VIII/35/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w miejscowości Wola Szydłowiecka


 Uchwała Nr VIII/36/2015 w sprawie odstąpienia od sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Joachimów - Mogiły


 Uchwała Nr VIII/37/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragment obrębu wsi Joachimów - Mogiły w granicach A - D


 Uchwała Nr VIII/38/2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego fragment obrębu wsi Joachimów - Mogiły w granicach A - K

 

 

Liczba odwiedzin : 484
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2015-05-13 10:23:02
Czas publikacji: 2016-12-09 09:40:38
Data przeniesienia do archiwum : Brak