Uchwały Rady Gminy 

 

 

Uchwała Nr XVIII/95/2016 w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok


Uchwała Nr XVIII/96/2016 w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie


Uchwała Nr XVIII/97/2016 w sprawie odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy i wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości


Uchwała Nr XVIII/98/2016 w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2016 rok


Uchwała Nr XVIII/99/2016 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Powiatem Skierniewickim dotyczącego realizacji inwestycji pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej w Bolimowie (ul. Szkolna) oraz przebudowa placu manewrowego wraz z dojazdem"


Uchwała Nr XVIII/100/2016 w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Bolimów na rok budżetowy 2017 środków stanowiących fundusz sołecki

 

Liczba odwiedzin : 379
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2016-04-01 12:17:20
Czas publikacji: 2016-12-09 10:06:51
Data przeniesienia do archiwum : Brak