Oświadczenia majątkowe za 2015 rok 

 

 

Czarnota Andrzej - Sekretarz Gminy

Pilaszek Krystyna - Skarbnik Gminy

Grebelska Wioletta - Kierownik Referatu Gospodarki, Rozwoju Gospodarczego i Promocji

Skrzos Barbara - Dyr. Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjnego Szkół w Bolimowie

Werle Janina - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolimowie

Śmigiera - Milewska Irena - Dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Bolimowie

 

Liczba odwiedzin : 415
Podmiot udostępniający informację : Urząd
Osoba wprowadzająca informację : Dorota Deluga
Osoba odpowiedzialna za informację : Dorota Deluga
Czas wytworzenia: 2016-05-05 14:53:49
Czas publikacji: 2016-12-08 12:00:13
Data przeniesienia do archiwum : Brak